Vì sao chọn SaigonAV ?

Vì sao chọn SaigonAV ?

Loa Yamaha NS PA40

Loa Yamaha NS PA40

  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Trung Quốc

CENTER

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 276 x 111 x 118 mm
  • Trọng lượng : 0.73 kg

FRONT

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 230 x 1000 x 230 mm
  • Trọng lượng : 3.6 kg

SURROUND

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước :112 x 176 x 116 mm
  • Trọng lượng : 0.59 kg

SUB

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 50/100W
  • Kích thước :290 x 292 x 327 mm
  • Trọng lượng : 8 kg
  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Trung Quốc

CENTER

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 276 x 111 x 118 mm
  • Trọng lượng : 0.73 kg

FRONT

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 230 x 1000 x 230 mm
  • Trọng lượng : 3.6 kg

SURROUND

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước :112 x 176 x 116 mm
  • Trọng lượng : 0.59 kg

SUB

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 50/100W
  • Kích thước :290 x 292 x 327 mm
  • Trọng lượng : 8 kg
  • Thương hiệu: Nhật
  • Sản xuất: Trung Quốc

CENTER

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 276 x 111 x 118 mm
  • Trọng lượng : 0.73 kg

FRONT

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước : 230 x 1000 x 230 mm
  • Trọng lượng : 3.6 kg

SURROUND

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 30/100W
  • Kích thước :112 x 176 x 116 mm
  • Trọng lượng : 0.59 kg

SUB

  • Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
  • Công suất : 50/100W
  • Kích thước :290 x 292 x 327 mm
  • Trọng lượng : 8 kg
10,400,000 Đơn vị tính: Bộ

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

10,400,000
Đơn vị tính: Bộ

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

10,400,000
Đơn vị tính: Bộ

Miễn phí cà thẻ

Miễn phí giao hàng, lắp đặt trong nội thành

Thông số kỹ thuật

CENTER

Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
Công suất : 30/100W
Kích thước : 276 x 111 x 118 mm
Trọng lượng : 0.73 kg

FRONT

Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
Công suất : 30/100W
Kích thước : 230 x 1000 x 230 mm
Trọng lượng : 3.6 kg

SURROUND

Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
Công suất : 30/100W
Kích thước :112 x 176 x 116 mm
Trọng lượng : 0.59 kg

SUB

Tần số đáp ứng: 30Hz - 30kHz
Công suất : 50/100W
Kích thước :290 x 292 x 327 mm
Trọng lượng : 8 kg

Tư vấn bán hàng: 0906.845.728 Mr Hòa
Tư vấn bán hàng:
0906.845.728 Mr Hòa